Tokyo revengers, spoiler of new chapter!

Tokyo revengers, spoiler of new chapter!

Tokyo revengers, spoiler of new episode!

vol. 23
206
vol. 24
207 208 209 210 211
212 213 214 215
vol. 25
216 217 218 219 220
221 222 223 224
vol. 26
225 226 227 228 229
230 231 232 233
vol. 27
234 235 236 237 238
239 240 241 242

 

Tokyo revengers, lists of gangs etc..

Tokyo Revengers gangs list When will Tokyo Revengers finish?

 

Tokyo revengers, list of characters and gangs(in final Arc)

Kanto manji gang

The members of Kanto Manji gang
President
Manjiro Sano
Haruchiyo Sanzu
Hajime Koko

 

Rokuhara Tandai

Representing
South Terano
Top dog
Kakucho
No.2
Ran Haitani
No.3
Rindou Haitani
No.4
Kanji Mochizuki
No.5
Shion Madarame

 

Brahman

Boss
Senju Kawaragi
No.2
Takeomi Akashi
Top executive
Keizo Arashi
Top executive
Wakasa Imaushi
Ken Ryuguji Takemichi Hanagaki

 

Tokyo revengers, list of characters in gang

Tokyo manji gang(Toman)

President
Manjiro Sano
(Mikey)
Vice-president
Ken Ryuguji
(Draken)
1st division
Captain
Keisuke Baji
New captain Takemichi Hanagaki Vice-captain
Chifuyu Matsuno
Seishu Inui Hajime Kokonoi
Atsushi Sendo Takuya Yamamoto Makoto Suzuki Kazushi Yamagishi
2nd division
Captain
Takashi Mitsuya
Vice-captain
Hakkai Shiba
3rd division
Captain
Haruki Hayashida
Acting-captain
Ryohei Hayashi
Tetta Kisaki Masataka Shimizu
(Kiyomasa)
4th division
Captain
Nahoya Kawata
Vice-captain
Soya Kawata
5th division
Captain
Yasuhiro Muto
Vice-captain Haruchiyo Sanzu
6th division
Shuji Hanma

 

Authorized people to Tokyo manji gang

Hinata Tachibana Naoto Tachibana Emma Sano Yuzuha Shiba
Luna & Mana

 

Moebius

President
Nobutaka Osanai
Strategist
Tetta Kisaki
Acting president
Shuji Hanma

 

Valhalla

No president Vice-president
Shuji Hanma
The mastermind
Tetta Kisaki
Executive
Kazutora Hanemiya
Executive
Keisuke Baji
Executive
Chome
Executive
Chombo

 

Black dragon

1st president Shinichiro Sano 1st vice-president Takeomi Akashi 1st Guard Captain Keizo Arashi 1st Special Attack Unit Wakasa Imaushi
8th president
Izana Kurokawa
9th president
Shion Madarame
10th president
Taiju Shiba
11th president Takemichi Hanagaki
10th Special Attack Unit
Seishu Inui
10th Guard Captain Hajime Kokonoi Hakkai Shiba

 

Tenjiku

President
Izana Kurokawa
The Four Heavenly Kings
Kakucho
Strategist
Tetta Kisaki
Executives
Shuji Hanma
The Four Heavenly Kings
Kanji Mochizuki
The Four Heavenly Kings
Ran Haitani
Executives
Rindou Haitani
The Four Heavenly Kings
Shion Madarame
Executives
Yasuhiro Muto
Executives
Hajime Kokonoi
member
Haruchiyo Sanzu

 

Bonten

The members of Bonten
Boss
Manjiro Sano
No.2
Haruchiyo Sanzu
No.3
Kakucho
Executives
Kanji Mochizuki
Executives
Ran Haitani
Executives
Rindou Haitani
Executives
Hajime Kokonoi
Advisor
Takeomi Akashi
Copied title and URL